شیشه بالابر برقی درب جلو پراید ابری
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید ابری شیشه بالابر برقی درب جلو پراید
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو پراید
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید طرح زانتیایی ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید طرح زانتیایی ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو پراید
  شیشه بالابر برقی درب جلو پراید
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو 206 ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو 206 ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو 206
  شیشه بالابر برقی درب جلو ۲۰۶
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو 405 ابری
  شیشه بالابر برقی درب جلو 405 ابری شیشه بالابر برقی درب جلو 405
  شیشه بالابر برقی درب جلو ۴۰۵
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو پرشیا آنتی تراپ ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو پرشیا آنتی تراپ ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو پرشیا
  شیشه بالابر برقی درب جلو پرشیا
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو 405 ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو 405 ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو 405
  شیشه بالابر برقی درب جلو ۴۰۵
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو ال نود ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو ال نود ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو ال نود
  شیشه بالابر برقی درب جلو ال نود
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دوبازو پیکان ابری
  شیشه بالابر دوبازو پیکان ابری شیشه بالابر دوبازو پیکان
  شیشه بالابر دوبازو پیکان
  ۵۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر تک بازو پیکان ابری
  شیشه بالابر تک بازو پیکان ابری شیشه بالابر تک بازو پیکان
  شیشه بالابر تک بازو پیکان
  ۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو تیبا ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو تیبا ولاش شیشیه بالابر برقی درب لو تیبا
  شیشیه بالابر برقی درب لو تیبا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو ریو ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو ریو ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو ریو
  شیشه بالابر برقی درب جلو ریو
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر درب جلو زانتیا ولاش
  شیشه بالابر درب جلو زانتیا ولاش شیشه بالابر درب جلو زانتیا
  شیشه بالابر درب جلو زانتیا
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند ابری
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند ابری شیشه بالابر برقی درب جلو سمند
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو سمند
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند
  تماس بگیرید
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند آنتی تراپ ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند آنتی تراپ ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو سمند
  شیشه بالابر برقی درب جلو سمند
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر مزدا وانت ابری
  شیشه بالابر مزدا وانت ابری شیشه بالابر برقی درب جلو مزدا وانت
  شیشه بالابر برقی درب جلو مزدا وانت
  ۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر کابلی نیسان وانت ابری
  شیشه بالابر کابلی نیسان وانت ابری شیشه بالابر کابلی نیسان وانت
  شیشه بالابر کابلی نیسان وانت
  ۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دوبازو نیسان وانت ولاش
  شیشه بالابر دوبازو نیسان وانت ولاش شیشه بالابر دوبازو نیسان وانت
  شیشه بالابر دوبازو نیسان وانت
  ۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب 206ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب 206ولاش شیشه بالابر برقی درب عقب 206
  شیشه بالابر برقی درب عقب ۲۰۶
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا ابری
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا ابری شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دستی درب عقب 405 ابری
  شیشه بالابر دستی درب عقب 405 ابری شیشه بالابر دستی درب عقب 405
  شیشه بالابر دستی درب عقب ۴۰۵
  ۴۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا آنتی تراپ ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا آنتی تراپ ولاش شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا ولاش شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا
  شیشه بالابر برقی درب عقب پرشیا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دستی درب عقب تیبا ابری
  شیشه بالابر دستی درب عقب تیبا ابری شیشه بالابر دستی درب عقب تیبا
  شیشه بالابر دستی درب عقب تیبا
  ۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب تیبا ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب تیبا ولاش شیشه بالابر برقی درب عقب تیبا
  شیشه بالابر برقی درب عقب تیبا
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب دنا پلاس ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب دنا پلاس ولاش شیشه بالابر برقی درب عقب دنا پلاس
  شیشه بالابر برقی درب عقب دنا پلاس
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب ریو ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب ریو ولاش لوازم یدکی ریو
  لوازم یدکی ریو
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دستی درب عقب سمند ولاش
  شیشه بالابر دستی درب عقب سمند ولاش شیشه بالابر دستی درب عقب سمند
  شیشه بالابر دستی درب عقب سمند
  ۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند آنتی تراپ ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند آنتی تراپ ولاش شیشه بالابر برقی درب عقب سمند
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند راست ابری
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند راست ابری شیشه بالابر برقی درب عقب سمند
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند ولاش
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند ولاش شیشه بالابر برقی درب عقب سمند
  شیشه بالابر برقی درب عقب سمند
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر برقی درب جلو دنا پلاس ولاش
  شیشه بالابر برقی درب جلو دنا پلاس ولاش شیشه بالابر برقی درب جلو دنا پلاس
  شیشه بالابر برقی درب جلو دنا پلاس
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دستی درب عقب 206 ولاش
  شیشه بالابر دستی درب عقب 206 ولاش شیشه بالابر دستی درب عقب 206
  شیشه بالابر دستی درب عقب ۲۰۶
  ۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دستی درب عقب پراید صبا ابری
  شیشه بالابر دستی درب عقب پراید صبا ابری شیشه بالابر دستی درب عقب پراید
  شیشه بالابر دستی درب عقب پراید
  ۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  شیشه بالابر دستی درب عقب پراید 141 ابری
  شیشه بالابر دستی درب عقب پراید 141 ابری شیشه بالابر دستی درب عقب پراید 141
  شیشه بالابر دستی درب عقب پراید ۱۴۱
  ۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
   دستگاه شیشه بالابر خودرو(دستگاه شیشه بالابر ماشین ، دستگاه شیشه بالابر اتومبیل) مکانیزمی است که داخل درب خودرو نصب می‌شود که برای بالا و پایین بردن شیشه درب به دو صورت دستی و برقی می باشد.
   دستگاه شیشه بالابر برقی به وسیله کلید شیشه بالابر کار می‌کند. به عنوان نمونه دستگاه شیشه بالابر 206 درب جلو و دستگاه شیشه بالابر دستی خودرو به وسیله دستگیره شیشه بالابر توسط شخص به صورت دستی حرکت می کند. همین طور دستگاه شیشه بالابر دستی درب عقب پراید.
   دستگاه شیشه بالابر برقی خودرو به دو صورت فابریکی و طرح زانتیایی می باشد
   دستگاه شیشه بالابر  برقی طرح زانتیایی به دلیل طراحی خاصی که دارت موجب افزایش سرعت در دستگاه می شود
   و برای برخی از خودرو ها تولید شده است.

   فروشگاه اینترنتی ولاش پارت طیف وسیعی از انواع دستگاه های شیشه بالابر خودرو را برای شما قرار داده که می توانید در صورت نیاز آن ها را مشاهده و با توجه به مدل خودروی خود، آن را خریداری نمایید.
   شرکت های: ابری، شهاب شمس، سالار گستر، حسینی تولید کنندگان شیشه بالابر خودرو در فروشگاه اینترنتی ولاش پارت هستند.
    در ولاش پارت خدماتی مانند :
   نصب بالابر خودرو - نصب بالابر اتومبیل - نصب بالابر فابریکی - نصب بالابر ماشین تعمیر فابریکی بالابر - تعمیر بالابر خودرو - تعمیر بالابر اتومبیل تعویض بالابر خودرو - تعویض بالابر برقی - تعویض بالابر دستی سرویس بالابر خودرو - سرویس بالابر ماشین فروش شیشه بالابر جلو - فروش بالابر خودرو - فروش بالابر شرکتی - فروش بالابر ماشین
   شیشه بالابر خودرو
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Abri
   • Velash